Давлат рамзлари

Инвестиция лойиҳалари

Ўзбекистон ландшафтларини барқарор тиклаш лойиҳаси (RESILAND) (P174135)

ЭКОЛОГИК ВА ижтимоий бошқарув БЎЙИЧА ҲУЖЖАТ (ЭИБҲ/ESMF)

 

Лойиҳанинг мақсади ва таркибий қисмлари. Лойиҳани ишлаб чиқишдан мақсад (ЛИЧМ/ PDO) Ўзбекистондаги танланган минтақалардаги қишлоқ жамоалари томонидан ландшафтни барқарор бошқариш доирасини кенгайтириш ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида трансчегаравий ландшафтни тиклаш бўйича ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.

Лойиҳанинг 1-таркибий қисми: Институтлар ва конунчилик ҳамда минтақавий ҳамкорликни кучайтириш (Халқаро тараққиёт ассоциацияси (IDA) томонидан 20,90 миллион АҚШ доллари; PROGREEN томонидан 1,10 миллион АҚШ доллари). Ушбу таркибий қисм консультация хизматларини, товарларни, ўқув машғулотлари ва семинарларни ҳамда операцион харажатларни молиялаштиради. 1.1-кичик таркибий қисм конунчилигини ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, Ўзбекистондаги ўрмон ландшафтларини тиклаш ва барқарор бошқариш ҳамда Ўзбекистоннинг ерларнинг деградацияси нейтраллиги (LDN) ва миллий белгиланган ҳиссаси (NDC) мақсадларини қўллаб-қувватлашда асосий манфаатдор томонларнинг имкониятларини ошириш учун ҳуқуқий ва институционал базани яратишда ёрдам беради. 1.2- ушбу кичик компонент  Ўрмон ландшафтларини кайта тиклаш (ЎЛКТ) ва ўрмонларни бошкариш учун аҳборот-коммуникатция технологиялари (АКТ) платформасини, шу жумладан ўрмонларни мониторинг килишнинг миллий тизимини (ЎМКМТ) ташкил этади. 1.3 – кичик таркибий қисми сиёсат ва стратегияни уйғунлаштириш ва минтақавий даражада пайдо бўлаётган янги иқлим таҳдидларини, масалан, ҳароратнинг исиши, ёғингарчилик тартибини ўзгариши ва биологик хилма-хилликнинг йўқолиши ҳамда қурғоқчилик муаммоларини ҳал қилиш учун минтақавий ландшафтни тиклаш платформасини яратиш бўйича Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришга ҳисса қўшади. Ушбу кичик таркибий қисмнинг минтақавий иккиламчи самарадорлиги ўзаро билимларни кучайтириш ва конунчиликни, стандартлар, технологияларни мувофиқлаштириш ва Марказий Осиё мамлакатлари бўйлаб трансчегаравий ландшафтни тиклаш учун баҳолаш усулларининг изчиллиги билан боғлиқ.

Лойиҳанинг 2-таркибий қисми: Ландшафтни барқарор бошқариш ва табиатга асосланган туризмни кучайтириш (Халқаро тараққиёт ассоциацияси (IDA) томонидан 76,00 миллион АҚШ доллари; PROGREEN томонидан 4,00 миллион АҚШ доллари). Ушбу таркибий қисм ишларни, консалтинг хизматларини, консалтинг бўлмаган хизматларни, товарларни, ўқув машғулотлари ва семинарларни, ҳамда операцион харажатларни молиялаштиради. 2.1-кичик таркибий қисм лойиҳа коридорларида яхшиланган ва барқарор ўрмон ландшафтларини пайдо бўлишига олиб келадиган ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва қайта тиклашни таъминлаш учун мустаҳкам ўрмон ва дарахтга асосланган аралашув пакетларини ишлаб чиқади. 2.2-кичик таркибий қисм Зомин миллий боғи ва Зарафшон миллий боғи бошқарувини такомиллаштириш билан бир қаторда барқарор табиатга асосланган туризм орқали барқарор ер ва табиий ресурсларни бошқариш амалиётини тарғиб қилади. Ушбу таркибий қисмнинг минтақавий оқибатлари муҳим аҳамиятга эга бўлади, яъни табиий ресурсларнинг чегаралар бўйлаб уланиши ва яхлитлиги яхшиланади (сув ҳавзалари ва биологик хилма-хиллик), автомобил йўллари, темир йўллар ва тўғонлар каби асосий минтақавий инфратузилманинг барқарорлиги ошади ва минтақавий экотуризмни ривожлантириш учун шароитлар яхшиланади.

Лойиҳанинг 3-таркибий қисми (МУХОКАМА ОСТИДА, МАЪЛУМОТ ЯНА ЭЪЛОН КИЛИНАДИ): Ўрмонга асосланган тирикчилик ва қиймат занжирларини ривожлантириш (Халқаро тараққиёт ассоциацияси (IDA) томонидан 38,00 миллион АҚШ доллари; PROGREEN томонидан 2,00 миллион АҚШ доллари). Ушбу таркибий қисм консалтинг хизматларини, консалтинг бўлмаган хизматларни, тадбиркорликни ривожлантиришга мос келадиган кредит еки грантларни, ўқув машғулотлари ва семинарларни, ҳамда операцион харажатларни молиялаштиради.

Лойиҳанинг 4-таркибий қисми: Лойиҳани бошқариш ва мувофиқлаштириш (Халқаро тараққиёт ассоциацияси (IDA) томонидан 7,10 миллион АҚШ доллари; PROGREEN томонидан 0,90 миллион АҚШ доллари). Лойиҳанинг 4-таркибий қисми консалтинг хизматларини, консалтинг бўлмаган хизматларни, товарларни, ўқув машғулотлари ва семинарларни, ҳамда операцион харажатларни молиялаштиради. Ушбу таркибий қисм Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг халқаро алоқалар ва экотуризмни ривожлантириш (SCF-IRED) бошқармаси таркибидаги лойиҳани амалга ошириш гуруҳига (ЛАОГ/ PIU) ва минтақавий даражадаги лойиҳани амалга ошириш гуруҳларига қўшимча операцион харажатларни ва ўқув машғулотларини, шунингдек Миллий бошқарув қўмитасининг (NSC) ва техник эксперт гуруҳининг операцион харажатларини таъминлайди. Лойиҳани амалга ошириш гуруҳи лойиҳани бошқариш, мувофиқлаштириш ва ҳисобот тайёрлаш топшириқларини, шу жумладан йиллик иш режалари ва бюджетларини тайёрлаш, харидлар фаолияти, лойиҳа маблағларини молиявий бошқариш (МБ/FM), ташқи аудиторларни ёллаш, лойиҳа алоқа дастурини ишлаб чиқиш ва қўллаб-қувватлаш, ҳамда шикоятларни кўриб чиқиш механизми, мониторинг ва баҳолаш ҳамда ҳисобот бериш билан шуғулланади. Лойиҳани амалга ошириш гуруҳи, шунингдек лойиҳанинг экологик ва ижтимоий стандартларга мувофиқлигини, гендер жиҳатларига эътиборлилигини ва фуқароларнинг фаоллигини таъминлаш учун жавобгардир.

Лойиҳага тегишли барча ҳужжатлар қуйида келтирилган:

UZ-P174135-RESILAND ESCP Dec 22_approved version_RUSSIAN

UZ-P174135-RESILAND ESCP Dec 22_approved version

REoI (Announcement) Full file

20210923-SEP-Forestry FINAL DRAFT (1)

ESMF RESILAND 174135 DRAFT_13102021

LMP-Forestry 13102021

UZ RESILAND PF_RPF FINAL Dec 24

 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.12.2019 йилдаги № ПП-4067 қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилга мўлжалланган Инвеститсия дастурининг манзилли қисмига киритиш учун таклиф этилаётган қўшимча саноат инвеститсия лойиҳалари рўйхати.

Ташаббускорлар ва лойиҳаларнинг номи

Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси тўғридан-тўғри хорижий инвеститсиялар ва кредитлар: Эскирган шағални қайта ишлаш заводини яратиш

Вилоятлар номи: Бухоро вилояти

Дизайн ҳажми: йилига 70 тонна

Амалга ошириш муддати: 2019-2021

Хорижий шерик / кредитор: РРБ РЕАЛ РОАД БУИЛДИНГ МЧЖ Қўшма корхона

Лойиҳанинг умумий қиймати: 2 млн $

Кутилган қиймат 01.01.2019: 2 млн$

2019 йилга ривожланиш ма’лумоти: 1 млн

2019 йилга жалб қилиш (молиялаштириш) прогнози: 1 млн $

Дастурга киритиш учун асос: Давлат о’рмон хо’жалиги қўмитасинг хати 01/13-3895 дан 11.11.2019 йил