Давлат рамзлари
  • Ўзбек
  • English
  • Русский
  • Ўзбек
  • English
  • Русский

Жисмоний ва юридик шахсларнинг ариза, шикоят ва таклифларини рўйхатдан ўтказиш ва кўриб чиқиш тартиби

Агентликка келиб тушган жисмоний ва юридик шахсларнинг ариза, таклиф ва шикоятлари Агентлик Ахборот-таҳлил, стратегик режалаштириш, ижро интизоми ҳамда мурожаатларни кўриб чиқиш бўлими орқали қабул қилиниб, қайд қилиш дафтаридан рўйхатдан ўтказилгач, раҳбариятга кўриб чиқиш учун берилади.
Жисмоний ва юридик шахсларнинг ариза, таклиф ва шикоятлари Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ бошқа ҳужжатлардан алоҳида тарзда олиб борилади.
Жисмоний шахснинг мурожаатида жисмоний шахснинг фамилияси (исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги ма’лумотлар кўрсатилган бўлиши керак.
Юридик шахснинг мурожаатида юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган ери (почта манзили) тўғрисидаги ма’лумотлар кўрсатилган бўлиши керак.
Жисмоний ва юридик шахснинг мурожаатида давлат органининг, ташкилотнинг аниқ номи, мурожаат юборилаётган мансабдор шахснинг лавозими ва (ёки) фамилияси (исми, отасининг исми) кўрсатилган, шунингдек мурожаатнинг моҳияти баён этилган бўлиши керак.
Мурожаатларда мурожаат этувчиларнинг электрон почта манзили, алоқа телефонлари
ва факслари рақамлари кўрсатилиши мумкин.
Мурожаатлар давлат тилида ва бошқа тилларда берилиши мумкин.
Ёзма мурожаат мурожаат этувчи жисмоний шахснинг имзоси ёки мурожаат этувчи юридик шахс ваколатли шахсининг имзоси билан тасдиқланган бўлиши лозим. Жисмоний шахснинг ёзма мурожаатини мурожаат этувчининг имзоси билан тасдиқлаш имкони бўлмаган тақдирда, бу мурожаат уни ёзиб берган шахснинг имзоси билан тасдиқланиб, унинг фамилияси (исми, отасининг исми) ҳам қўшимча равишда ёзиб қўйилиши керак.
Мурожаат этувчиларнинг вакиллари орқали берилган мурожаатларга уларнинг ваколатларини тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинади.
Қуйидаги мурожаатлар кўриб чиқилмайди:
аноним мурожаатлар;
жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали берилган мурожаатлар, уларнинг ваколатини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда;
Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунида белгиланган бошқа талабларга мувофиқ бўлмаган мурожаатлар.
Мурожаатлар кўрмай қолдирилганда тегишли хулоса тузилади, у давлат органининг, ташкилотнинг раҳбари ёки уларнинг ваколат берилган мансабдор шахси томонидан тасдиқланади.
Жисмоний ва юридик шахс вакилининг ваколатини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд эмаслиги сабабли мурожаатлар кўрмай қолдирилганлиги тўғрисида мурожаат қилувчи тегишли тартибда хабардор қилинади.
Келган ариза, шикоят ва таклифларни кўриб чиқиш бўйича белгиланган муддатларга риоя этилишини та’минлаш Агентлик бошқарма ва бўлим бошлиқлари томонидан, унинг устидан Ахборот-таҳлил, стратегик режалаштириш, ижро интизоми ҳамда мурожаатларни кўриб чиқиш бўлими зиммасига юклатилади.
Ариза ёки шикоят Агентликка келиб тушган кундан э’тиборан
ўн беш кун ичида, қўшимча ўрганиш ва (ёки) текшириш, қўшимча ҳужжатларни сўраб олиш талаб этилганда эса, бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади.
Ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш учун текшириш ўтказиш, қўшимча материалларни сўраб олиш ёхуд бошқа чора-тадбирлар кўриш зарур бўлган ҳолларда, уларни кўриб чиқиш муддатлари директор ёки унинг ўринбосарлари томонидан истисно тариқасида узоғи билан бир ойга узайтирилиши мумкин, бу ҳақда мурожаат этувчига хабар қилинади.
Таклиф Агентликка келиб тушган кундан э’тиборан бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади, қўшимча ўрганишни талаб этадиган таклифлар бундан мустасно бўлиб, бу ҳақда таклифни киритган жисмоний ёки юридик шахсга ўн кунлик муддатда ёзма шаклда хабар қилинади.
Агентликка жисмоний шахслардан келган таклифлар, аризалар ва шикоятлар кўриб чиқилиши ва бажарилишини назорат қилишни ташкил этиш Ахборот-таҳлил, стратегик режалаштириш, ижро интизоми ҳамда мурожаатларни кўриб чиқиш бўлими томонидан амалга оширилади.

Ишонч телефон: +998 71 207-88-77

e-mail: info@urmon.uz

Фуқароларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари ва мурожаат каналлари бўйича маълумот

Ишонч телефон сифатини баҳоланг.

Натижаларни кўриш

Loading ... Loading ...