EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRIShDA SO‘QOQ NAMUNA KO‘RSATA OLADI