“CHODAK” DAM OLISH MASKANI, TOG‘LAR BAG‘RIDAGI IKKI KUNLIK SEMINAR