Turkiya texnologiyasi asosida niholxona tashkil etish